Produkty

Svodiče přepětí Ex9UEP

Stejnosměrné svodiče přepětí Ex9UEP jsou vhodné pro fotovoltaické aplikace. Tyto svodiče přepětí jsou navrženy a testovány dle zkušební třídy PV T2 normy ČSN EN 50539-11. Indikační okénko na čelní straně a volitelný signalizační kontakt pomáhají uživateli zjistit stav zařízení. Provedení s výměnnými moduly umožňuje pohodlnou výměnu opotřebeného modulu bez odpojování celého zařízení.

  • Stejnosměrné svodiče přepětí vhodné pro fotovoltaické aplikace
  • Typ svodičů PV T2 (třída II, Typ 2, C)
  • Splňují požadavky ČSN EN 50539-11
  • Jmenovitý výbojový proud In 20 kA (8/20 µs) na cestu 
  • Maximální výbojový proud Imax 40 kA (8/20 µs)
  • Maximální trvalé pracovní napětí UCPV až 1500 V DC
  • Varianty pro uzemněné i neuzemněné FV systémy
  • Provedení s výměnnými moduly s indikátorem stavu zařízení na čelní straně
  • Volitelný signalizační kontakt