Produkty

Chráničové moduly Ex9LE

Chráničové moduly Ex9LE jsou určeny pro kombinaci jističi Ex9BH a Ex9BN, splňují požadavky IEC / ČSN EN 61009. K dispozici jsou verze pro všechny pólové varianty jističů Ex9BH a Ex9BN a umožňují tak vytvořit rozmanité kombinace přístrojů s funkčností proudového chrániče s nadproudovou ochranou. Moderní elektronická technologie přináší oproti magnetické koncepci výhody v přesnějším vyhodnocení reziduálního proudu a dále značně zvyšuje provozní spolehlivost přístroje. Elektronická veze netrpí problémem magnetizace kotvy klasického magnetického přístroje, pro jehož potlačení a rozpoznání normy předepisují pravidelné testování. U modulů Ex9LE je pravidelné testování vyžadováno pouze z důvodu formálního vyhovění požadavku norem a návazných právních dokumentů, doporučený interval je jeden rok.
 
Přístroje jsou nabízeny pro plný rozsah jmenovitých proudů připojených jističů, tj. do 63 A. Jmenovitý reziduální proud lze volit z hodnot 10, 30, 100 a 300 mA. Podmíněná zkratová odolnost je dána vypínací schopností jističe, tj. 10 kA při kombinaci Ex9LE a Ex9BH a 6 kA pro Ex9LE s Ex9BN. 

  • Pro kombinaci s jističi řady Ex9B
  • Podmíněná zkratová odolnost Inc 10 kA v kombinaci s Ex9BH a 6 kA s Ex9BN
  • 1+N až 4pólové varianty
  • Jmenovitý reziduální proud 10, 30, 100, 300 mA
  • Jmenovité proudy do 40 a 63 A
  • Jmenovité pracovní napětí 230/400 V AC
  • Typ chrániče AC

 

Dokumenty Technické parametry
Splňují požadavky IEC / ČSN EN 61009-1
Jmenovité prac. napětí Ue 230/400 V AC
Minimální pracovní napětí chrániče 50 V AC
Prac. napětí testovacího tlačítka T 150 — 440 V AC
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz
Podmíněná zkratová odolnost Inc 10 kA s Ex9BH, 6 kA s Ex9BN
Jmenovitý proud (max. jm. proud připojeného jističe) 40, 63 A
Jmenovitý reziduální proud 10, 30, 100, 300 mA
Citlivost na reziduální proud typ AC - střídavý reziduální proud
Časové charakteristiky chrániče bez časového zpoždění
Fotogalerie