Produkty

Proudové chrániče Ex9CL (Stará verze)

Modulární proudové chrániče Ex9CL-H a Ex9CL-N ve dvou a čtyřpólovém provedení. Technologie založená na klasickém principu permanentního magnetu a elektromagnetické kotvy zajišťující plnou napěťovou nezávislost ochranných funkcí. Jističe splňují požadavky norem IEC / ČSN EN 61008-1.
 
Řada Ex9CL-H nabízí proudové chrániče s podmíněnou zkratovou odolností 10 kA. Základní typy v provedení AC a A jsou k dispozici pro jmenovité proudy 25 až 63 A, verze S a S+A pak až do 100 A. Jmenovité reziduální proudy pokrývají hodnoty 30, 100 a 300 mA.

Řada chráničů Ex9CL-N poskytuje podmíněnou zkratovou odolnost 6 kA. K dispozici jsou základní AC typy ve dvou i čtyřpólovém provedení se jmenovitým reziduálním proudem 30 nebo 300 mA. 

  • Proudové chrániče dle IEC / ČSN EN 61008-1
  • Podmíněná zkratová odolnost Inc 10 kA (-H,-100), 6 kA (-N)
  • 2 a 4pólové verze
  • Jmenovitý reziduální proud 30, 100, 300 mA
  • Jmenovitý proud do 100 A
  • Jmenovité pracovní napětí 230/400 V AC
  • Typy AC, A, S a S+A
  • Indikace elektrického vybavení

 

Dokumenty Technické parametry
Splňují požadavky IEC / ČSN EN 61008
Jmenovité prac. napětí U 230/400 V AC
Prac. napětí testovacího tlačítka T 150 — 254 V AC (2pól), 150 — 440 V AC (4pól)
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz
Podmíněná zkratová odolnost I nc 10 kA
Jmenovitý proud 25, 40, 63 A
Jmenovitý reziduální proud 30, 100, 300 mA
Citlivost na reziduální proud typ AC - střídavý reziduální proud typ A - střídavý a pulzní stejnosměrný reziduální proud
Časové charakteristiky bez časového zpoždění
Fotogalerie