Produkty

Proudové chrániče Ex9L (Nová verze)

Modulární proudové chrániče Ex9L-H a Ex9L-N ve dvou a čtyřpólovém provedení. Technologie založená na klasickém principu permanentního magnetu a elektromagnetické kotvy zajišťující plnou napěťovou nezávislost ochranných funkcí. Typy v provedení AC, A, S, S+A, G a G+A jsou k dispozici pro jmenovité proudy 16 až 63 A, verze S a S+A pak až do 100 A. Jmenovité reziduální proudy pokrývají hodnoty 10, 30, 100, 300 a 500 mA. Jističe splňují požadavky norem IEC / ČSN EN 61008-1.
 
Řada Ex9L-H nabízí proudové chrániče s podmíněnou zkratovou odolností 10 kA.

Řada chráničů Ex9L-N poskytuje podmíněnou zkratovou odolnost 6 kA. 

  • Proudové chrániče dle IEC / ČSN EN 61008-1
  • Podmíněná zkratová odolnost Inc 10 kA (-H), 6 kA (-N)
  • 2 a 4pólové verze
  • Jmenovitý reziduální proud 10, 30, 100, 300 a 500 mA
  • Jmenovitý proud do 63 A
  • Jmenovité pracovní napětí 230/400 V AC
  • Typy AC, A, S, S+A, G, G+A
  • Indikace elektrického vybavení