Produkty

Proudové transformátory CT

Nabízíme široké spektrum proudových transformátorů s pevným nebo děleným jádrem. Jejich účel je k měření primárních proudů a vytváření proporcionálního sekundárního proudového signálu. Jsou dokonale vhodné pro instalaci v kombinaci s chytrými elektroměry Ex9EMS 3P 4M CT a elektroměrem Ex9EM 3P 4M CT 1T.

Proudové transformátory s děleným jádrem jsou určeny pro instalaci do stávajících zařízení, kde odstranění přípojnic/kabelových vývodů brání instalaci standardních proudových transformátorů.
 

  • Dělené nebo pevné jádro
  • Primární proud až 1 000A
  • Možnost připojení na stávající přípojnice/kabely