Produkty

Svodiče přepětí Ex9UE1

Výrobková řada Ex9UE1 35 jsou svodiče přepětí třídy I. Jsou zamýšleny jako ochrana před bleskovými proudy vysokých intenzit nebo pro instalace s častým výskytem úderu blesku. V obvyklé třífázové síti TN-C poskytují ochranu nad úroveň LPL I definovanou v ČSN EN 62305 s celkovým bleskovým proudem zavlečeným do elektroinstalace přes 100 kA a celkovým bleskovým proudem 210 či 280 kA v závislosti na konfiguraci a vzájemné pozici uzemňovacího bodu bleskosvodu, zemniče elektroinstalace a místem instalace svodiče přepětí.

Provedení Ex9UE1 35 je plně založeno na využití výkonných jiskřišť. To přináší jednak vysoký výkon a dlouhou životnost, ale také úplné elektrické oddělení v případě bez výskytu přepětí. Tyto svodiče tak mohou být použity před elektroměry (se schválením příslušného distributora). Lze je také uvažovat pro IT soustavy (s příslušnými specifickými testy).

Vysoká hodnota parametru Iimp činí tyto svodiče vhodnými také pro jednofázové vývody vedené mimo zóny LPZ 0-1, jež mohou být zasaženy přímým úderem blesku. Jelikož je použit pouze jednofázový kabel, celkový zavlečený bleskový proud se dělí pouze do tří vodičů a intenzita bleskového proudu v jednotlivých vodičích je tudíž vyšší než v případě třífázového přívodního kabelu.

  • Typ 1 (třída I, T1, B)
  • Splňují požadavky ČSN EN 61643-11
  • Impulzní výbojový proud Iimp 35 kA (10/350 μs) na fázi a 100 kA pro NPE modul
  • Nejvyšší trvalé pracovní napětí Uc 385 V pro fázové moduly
  • Verze se zapojením 1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 3+1 a 0+1 (N-PE)