Produkty

Svodiče přepětí Ex9UE1+2, 12,5kA

Výrobková řada Ex9UE1+2 12.5 jsou svodiče přepětí třídy I+II. Jsou zamýšleny jako ochrana před účinky nepřímých úderů blesku či přímých úderů nízkých intenzit. V běžných třífázových TN-C soustavách poskytují ochranu pro úrovně LPLIII, IV dle ČSN EN 62305 s celkovým proudem zavlečeným do elektroinstalace 37.5 kA a celkovým bleskovým proudem 75 či 100 kA v závislosti na konfiguraci a vzájemné pozici uzemňovacího bodu bleskosvodu, zemniče elektroinstalace a místem instalace svodiče přepětí.

Řada Ex9UE1+2 12.5 je založena na řešení využívajícím výkonných varistorů. Takovéto provedení přináší velmi krátkou dobu odezvy a zaručuje charakteristiky pro obě třídy I a II. Modulární design s výměnnými moduly umožňuje jednoduchou a rychlou náhradu funkčních prvků v případě, kdy varistor je za hranicí své životnosti z důvodu vysoké intenzity či četnosti přepěťových pulzů.

 

  • Typ 1+2 (třída I+II, T1+T2, B+C) 
  • Splňují požadavky ČSN EN 61643-11
  • Impulzní výbojový proud Iimp 12,5 kA (10/350 µs) na modul a 50 kA pro NPE modul
  • Nejvyšší trvalé pracovní napětí Uc 275 V AC 
  • Verze se zapojením 1+0, 1+1, 2+0, 3+0, 3+1 a 4+0
  • Provedení s výměnnými moduly
  • Verze s i bez signalizačního kontaktu
  • Indikátor stavu zařízení na čelní straně