Produkty

Svodiče přepětí Ex9UE1+2, 25kA

Výrobková řada Ex9UE1+2 25 jsou svodiče přepětí třídy I+II. Jsou zamýšleny jako ochrana před bleskovými proudy středních intenzit. V běžných třífázových TN-C soustavách poskytují ochranu až do úrovní LPLI, II dle ČSN EN 62305 s celkovým proudem zavlečeným do elektroinstalace 75 kA a celkovým bleskovým proudem 150 či 200 kA v závislosti na konfiguraci a vzájemné pozici uzemňovacího bodu bleskosvodu, zemniče elektroinstalace a místem instalace svodiče přepětí.

Svodiče Ex9UE1+2 25 jsou založeny na hybridním provedení kombinujícím výkonové varistory s oddělujícím jiskřištěm. Tato kombinace přináší kratší dobu odezvy díky rychlým varistorům a nízkonapěťovému jiskřišti v porovnání s konstrukcí založenou čistě na jiskřišti. Sériové zapojení varistoru poskytuje omezení následných proudů jiskřiště, zároveň se tato sériová kombinace vyznačuje úplným elektrickým oddělením.

Hlavní charakteristiky jsou dominantně určeny parametry varistoru. Výsledné ochranné parametry nejenže splňují veškeré požadavky pro svodiče třídy I, ale současně i pro třídu II. Ex9UE1+2 25 tak poskytuje ochranu pro obě třídy I a II. Modulární design s výměnnými moduly umožňuje jednoduchou a rychlou náhradu funkčních prvků v případě, kdy varistor je za hranicí své životnosti z důvodu vysoké intenzity či četnosti přepěťových pulzů.

  • Typ 1+2 (třída I+II, T1+T2, B+C)
  • Splňují požadavky ČSN EN 61643-11
  • Impulzní výbojový proud Iimp 25 kA (10/350 μs) na modul a 100 kA pro NPE modul
  • Nejvyšší trvalé pracovní napětí Uc 280 V AC
  • Verze se zapojením 3+0, 3+1 a 4+0
  • Provedení s výměnnými moduly
  • Verze s i bez signalizačního kontaktu
  • Indikátor stavu zařízení na čelní straně