Produkty

Svodiče přepětí Ex9UE3

Výrobková řada Ex9UE3 jsou svodiče přepětí třídy III. Jsou zamýšleny jako jemná ochrana před účinky přechodových přepětí, instalovaná za svodiče třídy II. Aplikační oblastí Ex9UE3 je ochrana citlivé elektroniky použité v nebo blízko rozváděče, typicky domovní automatizace, IT zařízení apod. Zapojení funkčních prvků ve schématu Y přináší vyváženou ochranu vodičů L a N oproti PE díky stejnému varistoru pro oba pracovní vodiče, ale i plné oddělení z důvodu použití jiskřiště v připojení k PE vodiči.

Svodiče třídy III by měly být instalovány ve vzdálenosti maximálně 5 m od chráněného zařízení či spotřebiče. Koordinace se svodiči třídy II řady Ex9UE2  je definována i pro blízkou instalaci. Pro dosažení optimálních ochranných parametrů se doporučuje instalovat obě třídy ve vzdálenosti dané propojovacím kabelem délky 5m.

Řada Ex9UE3 je založena na řešení využívajícím varistorů. Takovéto provedení přináší velmi krátkou dobu odezvy. Modulární design s výměnnými moduly umožňuje jednoduchou a rychlou náhradu funkčních prvků v případě, kdy varistor je za hranicí své životnosti z důvodu vysoké intenzity či četnosti přepěťových pulzů.

  • Typ 3 (třída III, T3, D)
  • Splňují požadavky ČSN EN 61643-11
  • Maximální trvalé pracovní napětí Uc 275 V AC
  • Navrženy na Y zapojení funkčních prvků 
  • Provedení s výsuvnými moduly
  • Verze s i bez signalizačního kontaktu
  • Indikátor stavu zařízení na čelní straně