Produkty

Elektronické kompaktní jističe Ex9M6 MOD (Novinka)

Kompaktní jističe s elektronickou spouští a integrovaným motorovým pohonem Ex9M6 MOD jsou zamýšleny
zejména pro aplikace v oblasti distribuce energie. Výhody elektronické spouště jsou v její přesnosti a
spolehlivosti vybavení ve srovnání s termomagnetickou spouští. Testování dle norem IEC / ČSN EN 60947-2 zaručuje funkčnost a vhodnost pro široké spektrum aplikací včetně bezpečného oddělení.
Tyto jističe jsou nabízeny s vypínacími schopnostmi od 50 kA až do 100 kA. Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV umožňuje jejich použití i v systémech s výskytem přechodových přepěťových vln s vysokou
intenzitou, např. v těžkém průmyslu. Přístroj má předinstalovanou zapínací spoušť XF pro jednoduché
vzdálené ovládání jističe.
Jističe kategorie užití B.

  • Kompaktní jističe s elektronickou spouští a integrovaným motorovým pohonem
  • Typová velikost M6
  • Jmenovitý proud do  1600 A
  • 3 a 4pólová provedení
  • Jmenovitá mezní vypínací schopnost Icu až do 100 kA
  • Jmenovité napětí 415 / 690 V AC
  • Elektronická spoušť