Produkty

Příslušenství pro přístroje Ex9M

Příslušenství vhodné pro kompaktní výkonové jističe Ex9M. Instalací vhodného příslušenství lze doplnit nebo modifi kovat funkci jističe.

Jističe lze vybavit několika (dvěma již od velikosti M1) jednotkami pomocných kontaktů AX21 a jednou jednotkou signalizačních kontaktů AL21 nebo pomocných kontaktů s předstihem EC 2i. AX21 a AL21/EC 2i se instalují do růných pozic, použití jednoho z typů kontaktů neomezuje možný počet druhého typu kontaktů.

Jednotky AX21 a AL21/EC 2i mohou být použity bez ohledu na typovou velikost jističe. V jističi může být umístěna jedna jednotka podpěťové spouště UVT2i, nebo jedna jednotka vypínací spouště SHT2i. Rozdílné verze pro různé typové velikosti umožňují optimalizaci příkonu těchto jednotek.

Jističe mohou být také vybaveny různým příslušenstvím pro ovládání páky. K dispozici je přímá otočná rukojeť, otočná rukojeť s prodlužovací osou např. pro vedení na dveře rozváděče či motorový pohon.

Přístroj může být namontován na panel přímo pomocí šroubů, které jsou součástí balení. Nebo, v případě přístrojů typových velikostí M1 a M2, je možno použít adaptér DRA pro snadnou montáž na přístrojovou DIN lištu 35 mm. Je-li vyžadována montáž přístrojů různých typových velikostí vedle sebe, je možné pro kompenzaci rozdílů výšky typových velikostí kompaktních přístrojů použít sady montážních podložek WG, které zajišťují stejnou pozici předního panelu na montážní desce rozváděče.

Pro připojení vodičů jsou dostupné různé varianty třmenových a tunelových svorek MC.

  • Pomocné kontakty synchronní s hlavními kontakty jističe
  • Signalizační kontakty aktivní při elektrickém vybavení jističe
  • Vypínací a podpěťové spouště
  • Motorové pohony
  • Otočné rukojeti
  • Připojovací svorky a kryty
  • Montážní podložky a adaptéry